Droneforsikring uten krav til medlemskap

Motta tilbud på lovpålagt ansvarsforsikring eller kaskoforsikring

Beregn tilbud på 2 minutter

Skreddersy forsikringsbehovet etter behov.

Tilpass forsikringen etter bruk og behov.

Beregn tilbud på 2 minutter

Har du flere droner

Betal kun premie for antall droner som benyttes samtidig

Beregn tilbud på 2 minutter

Har du noen spørsmål om forsikringen

Se de vanligste spørsmålene

FAQ

Globalt forsikringsselskap

Tokio Marine Kiln, Lloyd`s Insurance Company

Les mer

Lovpålagt ansvar- og kaskoforsikring for kommersielle operatører

Forsikring for droner med MTOW utover 25 kg.

Forsikringen dekker  enkeltoperatører og droneflåter. Forsikringen kan utvides til å dekke komplekse og omfattende forsikringskrav utover lovpålagte og standardiserte dekninger. Ansvarsforsikringen er i henhold til EC785/2004 som er betegnelsen på den lovpålagte ansvarsforsikringen alle dronepiloter må ha.

Følgende droner kan forsikres:

 • Droner opp til 80 kg
 • Droner med verdi inntil kr.2 500 000
 • Droner utenfor dette kan løses særskilt 

For å kunne beregne tilbud behøver vi litt informasjon om forsikringstaker og dronen. Dette tar bare 2 minutter. Kontakt oss gjerne ved behov om bistand med tilbudsberegning.

Indikative priser 0 - 0,99 kg | Bruk: 0-49 timer pr.år

Ansvarsforsikring
 • Vekt - 0,25 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 100 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • Vekt - 0,25 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 400 Årlig premie
Ansvarsforsikring
 • 0.25 - 0.99 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 400 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • 0.25 - 0.99 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 700 Årlig premie

Ansvarsforsikring

Erstatningsansvar for fysisk skade på tredjemanns person eller ting ved bruk av droner/RPAS og modellfly, inntil 750 000 SDR (dette tilsvarer cirka 9 200 000 kroner. Forsikringssummen kan økes ved behov.

Kaskoforsikring

Forsikringen kan dekke droner opp til 80 kg og med en verdi inntill NOK 2 500 000

Tilpasning

Elementene i både ansvars- og kaskoforsikringen kan tilpasses, og utvides etter behov for den enkelte kunde. 

 Ta kontakt ved behov for spesielle tilpasninger.

 

Samarbeidsavtaler

Risikobærer

Origo tilbyr en omfattende forsikring til kommersielle droneoperatøren. Risikobærer er Tokio Marine Kiln med hovedkontor i London, en global leverandør av droneforsikring med kontorer i London, Shanghai, Singapore og Rio de Janeiro.
Lloyd`s har en kredittrating A+ fra Standard & Poor, de er også omfattet av den norske Garantiordningen for skadeforsikring og tilsluttet Finansklagenemda.

Lovkrav

Etter det nye regelverket skal alle droner og modellfly, unntatt leketøy, være ansvarsforsikret etter det nye felles europeiske regelverket EC785/2004, som er betegnelsen på den lovpålagte ansvarsforsikringen alle dronepiloter må ha. Ansvarsforsikringen oppfyller kravene i det nye lovverket. Informasjon fra Luftfartstilsynet finner du her.

Kommersiell eller privat bruk

Luftfartstilsynet har utarbeidet en elektronisk veilder du kan benytte for å se om din flyging foregår i tråd med rett regelverk.

Om oss

Origo skal være et attraktivt alternativ til de etablerte forsikringsaktørene. Origo er en nisjeleverandør som utvikler produkter i samarbeid med våre partnere.

Samarbeid

Origo tilbyr samarbeidende meglere og agenter en sømløs tjeneste. Gjennom utstrakt bruk av teknologi og seleksjon finner Origo den prefererte risikoen.

Risikobærer

Origo kan på vegne av risikobærer inngå forsikringsavtaler. Våre kunder forsikres av solide risikobærere som har minimum A - rating hos S&P

Risikobærer

Tokio Marine Kiln med hovedkontor i London er et globalt spesialistforsikringsselskap med kontorer i London, Shanghai, Singapore og Rio de Janeiro. Tokio Marine Kiln har en kredittrating A+ fra Standard & Poor

0
Nøkkeltall for
0
Syndicate
£ 0
Premie i £m

Rating

A (excellent) AM Best

A+ (strong) Standard & Poor's​

AA- (very strong) Fitch​

Kontakt oss i dag

firmapost@origoforsikring.no

+47 45 27 25 90