Droneforsikring uten krav til medlemskap

Motta tilbud på lovpålagt ansvarsforsikring eller kaskoforsikring

Beregn tilbud på 2 minutter

Skreddersy forsikringsbehovet etter behov.

Tilpass forsikringen etter bruk og behov.

Beregn tilbud på 2 minutter

Har du flere droner

Betal kun premie for antall droner som benyttes samtidig

Beregn tilbud på 2 minutter

Har du noen spørsmål om forsikringen

Se de vanligste spørsmålene

FAQ

Globalt forsikringsselskap

Tokio Marine Kiln, Lloyd`s Insurance Company

Les mer

Ansvar- og kaskoforsikring for kommersielle operatører

Forsikrer også droner med MTOW utover 25 kg.

Forsikringen dekker  enkeltoperatører og droneflåter. Forsikringen kan utvides til å dekke komplekse og omfattende forsikringskrav pålagte og standardiserte dekninger. Ansvarsforsikringen dekker skader påført tredjepart (person eller ting). Forsikringssummen er fra MNOK 12 til MNOK 300.

Følgende droner kan forsikres:

 • Droner opp til 80 kg
 • Droner med verdi inntil kr.2 500 000
 • Droner utenfor dette kan løses særskilt 

For å kunne beregne tilbud behøver vi litt informasjon om forsikringstaker og dronen. Dette tar bare 2 minutter. Kontakt oss gjerne ved behov om bistand med tilbudsberegning.

Indikative priser 0 - 0,99 kg | Bruk: 0-49 timer pr.år

Ansvarsforsikring
 • Vekt - 0,25 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 100 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • Vekt - 0,25 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 400 Årlig premie
Ansvarsforsikring
 • 0.25 - 0.99 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 400 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • 0.25 - 0.99 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 700 Årlig premie

Ansvarsforsikring

Erstatningsansvar for fysisk skade på tredjemanns person eller ting ved bruk av drone, forsikringssum fra MNOK 12 til MNOK 300

Kaskoforsikring

Forsikringen kan dekke droner opp til 80 kg og med en verdi inntill NOK 2 500 000

Tilpasning

Elementene i både ansvars- og kaskoforsikringen kan tilpasses, og utvides etter behov for den enkelte kunde. 

 Ta kontakt ved behov for spesielle tilpasninger.

 

Samarbeidsavtaler

Risikobærer

Origo tilbyr en omfattende forsikring til kommersielle droneoperatører. Risikobærer er Tokio Marine Kiln med hovedkontor i London, en global leverandør av droneforsikring med kontorer i London, Shanghai, Singapore og Rio de Janeiro.
Lloyd`s har en kredittrating A+ fra Standard & Poor, de er også omfattet av den norske Garantiordningen for skadeforsikring og tilsluttet Finansklagenemda.

Bruksområder

Droner har vist seg å være svært nyttige og allsidige verktøy i en rekke næringsområder. Her er noen vanlige bruksområder for droner i næringslivet:

Fotografi og videoproduksjon: Droner gir mulighet for å ta imponerende luftfoto og videoer som kan brukes i markedsføring, eiendomsmegling, filmproduksjon og lignende bransjer.

Inspeksjon av infrastruktur: Droner brukes til å inspisere bygninger, broer, kraftledninger, vindturbiner og andre infrastrukturanlegg. Dette kan bidra til raskere og mer kostnadseffektive inspeksjoner sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Landbruk: Droner brukes til å overvåke avlinger, kartlegge jordbruksområder og samle data om avlingenes helse og vekst. Dette kan hjelpe bønder med å ta mer informerte beslutninger om vanning, gjødsling og skadedyrsbekjempelse.

Levering og logistikk: Flere selskaper utforsker muligheten for dronelevering av varer og pakker. Dette kan være spesielt nyttig for levering til avsidesliggende områder eller under spesielle omstendigheter, for eksempel i nødhjelpsoperasjoner.

Kartlegging og geografisk informasjonssystem (GIS): Droner brukes til å samle geografiske data og lage detaljerte kart over terreng, veier, bygninger og andre geografiske trekk. Dette er nyttig i urban planlegging, landmåling, naturressurskartlegging og andre lignende områder.

Sikkerhet og overvåking: Droner brukes til å overvåke store områder, for eksempel havner, grenser eller byggeplasser, og kan bidra til å oppdage uautorisert aktivitet eller potensielle sikkerhetstrusler.

Disse er bare noen eksempler på bruken av droner i næringslivet. Mulighetene er stadig økende ettersom teknologien utvikler seg og nye bruksområder oppdages. Det er viktig å merke seg at bruken av droner i næringen ofte er regulert av lokale lover og forskrifter, og det kan være nødvendig med tillatelser eller sertifiseringer avhengig av bruksområdet.

Lovkrav

Etter det nye regelverket skal alle droner og modellfly, unntatt leketøy, være ansvarsforsikret Informasjon fra Luftfartstilsynet finner du her.

Kommersiell eller privat bruk

Origo forsikring tilbyr kun forsikring til kommersielle operatører. Skader som oppstår under flyving relatert til hobby-og rekreasjonsflyving vil ikke være dekket.

Om oss

Origo skal være et attraktivt alternativ til de etablerte forsikringsaktørene. Origo er en nisjeleverandør som utvikler produkter i samarbeid med våre partnere.

Samarbeid

Origo tilbyr samarbeidende meglere og agenter en sømløs tjeneste. Gjennom utstrakt bruk av teknologi og seleksjon finner Origo den prefererte risikoen.

Risikobærer

Origo kan på vegne av risikobærer inngå forsikringsavtaler. Våre kunder forsikres av solide risikobærere som har minimum A - rating hos S&P

Risikobærer

Tokio Marine Kiln med hovedkontor i London er et globalt spesialistforsikringsselskap med kontorer i London, Shanghai, Singapore og Rio de Janeiro. Tokio Marine Kiln har en kredittrating A+ fra Standard & Poor

Nøkkeltall for
0
Syndicate
0
Premie i £m
£ 0

Rating

A (excellent) AM Best

A+ (strong) Standard & Poor's​

AA- (very strong) Fitch​

Kontakt oss i dag

firmapost@origoforsikring.no

+47 45 27 25 90