FAQ

Vanlige spørsmål knyttet til Origo Forsikring som forsikringsformidler.

Origo Forsikring representerer Tokio Marine Kiln et globalt spesialistforsikringsselskap med kontorer i London, Shanghai, Singapore og Rio de Janeiro. Tokio Marine Kiln har en kredittrating A+ fra Standard & Poor

 • Operatører og piloter som er registrerte droneoperatører
 • Har kompetansen, tillatelsen, lisensen / sertifikatet som er pålagt for å utføre kommersielle aktiviteter med den forsikrede dronen i henhold til gjeldene krav fra lokal myndighet.
 • Operatører/piloter som deltar i opplæring godkjent av Luftfartstilsynet
 • Som ikke har hatt dronerelaterte utbetalinger og avsetninger som utgjør mer enn NOK 75 000 de siste 5 årene.
 • Har ikke hatt en eneste dronerelatert utbetaling på over 50 000 de siste fem årene, og som ikke har hatt mer enn 2 dronerelaterte skader de siste 5 årene.
 • Dronevirksomheter lokalisert i Norge
 • Operatører og piloter som skal betjene den forsikrede dronen i samsvar med nasjonale og/eller lokale forskrifter, og som vil innhente eventuelle tillatelser eller utvidede tillatelser hvis det er nødvendig før en flyvning
 • Registrerte droner (der det kreves).
 • En hvilken som helst drone til en verdi av NOK 2 500 000 eller mindre.
 • Enhver enkelt drone og avtakbar nyttelast i luften med en totalverdi på NOK 2 500 000 eller mindre.
 • Droner som har en maksimal take off-vekt (MTOW) på 50 KG eller mindre.
 • Droner over 20 kg, der operatøren har gyldig unntak fra Luftfartstilsynet for å betjene dronen.
 • Droner som ikke brukes til racing eller konkurransebruk.
 • Droner som ikke brukes av rekreasjons- og hobbybrukere.
 • Enhver enkelt drone som ikke vil bli brukt over 500 timer i løpet av en 12 måneders forsikringsperiode.
 • Alle droner, avtakbare nyttelaster og eller drone reservedeler bortsett fra de som er hjemmebygd eller ikke er designet og eller konstruert av en registrert kommersiell produsent av droner, avtakbare nyttelaster eller drone reservedeler
 • Origo tilbyr forsikring for droner opptil 80 kg og inntill kr.2 500 000 i verdi.

  Origo tilbyr forsikring for operatører innen spesifikk og åpen kategori. 

  Origo distribuerer i all hovedsak sine forsikringer gjennom web og forsikringsmeglere. Beregn tilbud her.

  Send epost til jim@origoforsikring.no eller ring 45 27 25 90. Det er kostnadsfritt å gjøre endringer i avtaleperioden.

  Norske selskaper og selskaper fra EØS-området med filial i Norge er medlem av Garantiordningen for skadeforsikring. 

  Garantiordningen

  Tillatelse til grenseoverskridende virksomhet

  Forsikringsoppgjøret behandles av forsikringsgiver. Origo bistår ved behov. Kontakt oss eller se forsikringsbeviset for mer informasjon.

  Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har en klage eller synspunkter på din forsikringsavtale eller skadeoppgjør. Kommer vi ikke til en løsning er det anledning for å rette klagen videre til Finansklagenemnda. Mer informasjon finner du på Finansklagenemda sine nettsider: https:/www.finkn.no 

  Det blir sendt ut inkassovarsel og kortidskrav dersom forsikringen er avsluttet grunnet manglende betaling. Korttidsvarselet gjelder da for perioden forsikringen var aktiv, men ikke betalt for. Betales ikke inkassovarselet går det til inkasso. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å iverksette forsikringen igjen. 

  Vi er alltid på jakt etter dyktige samarbeidspartnere. Ønsker du å vite hva vi kan tilby – ta gjerne kontakt på telefon eller e-post!

  Forsikringsavtalen utstedes direkte fra forsikringsselskapets system. Forsikringen er i henhold til Luftfartstilsynets krav om ansvarsforsikring for droner.

  Forsikringen krever ingen form for medlemskap. Forsikringen er begrenset til å gjelde kommersiell bruk.

  Porteføljen består av en bred spredning av virksomhetstyper. Fylkeskommuner, offshore, inspeksjon, fotografering, jakt og landbruk, transport og renhold.