Lloyds`s of London

Verdens største forsikringsmarked A+ rating S&P

Les mer

Tokyo Marine Kiln

Forsikringsgiver for dronerforsikring

Les mer

Droneakademiet

Skolen for ubemannet luftfart

LES MER

Hvorfor velge Origo Forsikring?

  • Origo er en utfordrer til de store, etablerte forsikringsselskapene.
  • Origo skal være et attraktivt alternativ til de etablerte forsikringsaktørene. 
  • Origo tilbyr samarbeidende meglere og agenter en sømløs tjeneste. 
  • Gjennom utstrakt bruk av teknologi og seleksjon finner Origo den prefererte risikoen.
  • Origo er en nisjeleverandør som utvikler produkter i samarbeid med våre partner.
 

Hva er et forsikringsagentur?

  • Origo er et forsikringsagentur som formidler forsikringer på vegne ulike forsikringsgivere. 
  • Origo forestår risikovurdering, prising, utsteding av forsikringsavtaler samt tilrettelegger for skadeoppgjør.

Medlemskap

Origo Forsikring tilfredsstiller myndighetenes krav og er tilsluttet relevante ordninger som sikrer våre kunder.

Ønsker du å bli en samarbeidspartner?

Kontakt oss

Team

 

FAQ

Vanlige spørsmål knyttet til Origo Forsikring som forsikringsformidler.

 

Origo Forsikring representerer Tokio Marine Kiln et globalt spesialistforsikringsselskap med kontorer i London, Shanghai, Singapore og Rio de Janeiro. Tokio Marine Kiln har en kredittrating A+ fra Standard & Poor

Origo distribuerer i all hovedsak sine forsikringer gjennom forsikringsmeglere og agenter. Ønsker du å få et tilbud direkte fra oss er selvfølgelig også det mulig. Du når oss på e-post og telefon. 

Logg inn og gjør endringer raskt og enkelt. Benytter dere en forsikringsmegler eller agent, kontakt megler/agent og vedkommende gjør endringen(e)

Norske selskaper og selskaper fra EØS-området med filial i Norge er medlem av Garantiordningen for skadeforsikring. Forsikringen formidles på vegne av Lloyd`s Insurance Company SA.

Det er oppnevnt et uavhengig skadeoppgjør som representerer forsikringsgiver. Kontakt oss eller se forsikringsbeviset for mer informasjon.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har en klage eller synspunkter på din forsikringsavtale eller skadeoppgjør. Kommer vi ikke til en løsning er det anledning for å rette klagen videre til Finansklagenemnda. Mer informasjon finner du på Finansklagenemda sine nettsider: https:/www.finkn.no 

Det blir sendt ut inkassovarsel og kortidskrav dersom forsikringen er avsluttet grunnet manglende betaling. Korttidsvarselet gjelder da for perioden forsikringen var aktiv, men ikke betalt for. Betales ikke inkassovarselet går det til inkasso. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å iverksette forsikringen igjen. 

Vi er alltid på jakt etter dyktige samarbeidspartnere. Ønsker du å vite hva vi kan tilby – ta gjerne kontakt på telefon eller e-post!