Personvernerklæring

Hvem er vi?

Vår nettstedadresse er: https://origoforsikring.no

Origo Forsikring Origo Forsikring AS (Origo) er en norsk forsikringsformidler og registrert som forsikringsformidler/agent hos Finanstilsynet. Origo har konsesjon fra Finanstilsynet (FT) til å formidle forsikringer på vegne av utenlandske forsikringsselskap i Norge.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn?

Origo Forsikring er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i samsvar med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil ifølge lovgivningen si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Opplysningene er samlet fra deg selv eller deres representanter, aktivitetslogger, informasjonskapsler og fra offentlige registre.

Origo bruker personopplysninger for å identifisere deg eller skadelidt slik at vi kan administrere forsikringsavtalen.

Origo behandler også personopplysninger for kundeoppfølging og markedsføring.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Origo samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom Origo har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. 

Innsamling av personopplysninger

Origo samler inn personopplysninger fra følgende kilder:

  • Deg direkte
  • Representant for deg
  • Kredittinformasjonsregistre
  • Offentlige registre

Opplysningene samles kun inn i den utstrekning det er nødvendig og relevant for å oppfylle formålene som beskrevet ovenfor.

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette bruker vi cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Analytics-cookien er en førsteparts-cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke besøker vår nettside på nytt. Det er mulig å reservere seg mot all Google Analytics registrering ved å installere et tillegg til nettleseren. Tillegget kan lastes ned her: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Tilgang til personopplysningene styres ut fra et tjenstlig behov. Ansatte i Origo som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring, behandling av skadesaker og annen håndtering av forsikringsavtalen vil ha tilgang til personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet, vil også bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc.) når dette følger av loven. Tilsvarende opplysninger kan bli utlevert til annet finansforetak i tilfeller hvor det er lovlig i henhold til finansforetaksloven.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det betyr at så lenge du er kunde, vil personopplysninger om deg være lagret for at vi skal kunne administrere forsikringsavtalen. Sier du opp avtalen hos oss, vil vi fremdeles lagre personopplysninger for å kunne møte deg i et eventuelt fremtidig erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet. Personopplysningene blir derfor lagret frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringene er utløpt.

Dine personvernrettigheter

– Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

– Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
– Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
– Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
– Dataportabilitet. Be om at opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet
– Innsigelse. Mot bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering.

Rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Det er Datatilsynet som fører kontroll med at norske virksomheter følger personopplysningsloven. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere innsigelsene dine og oppklare eventuelle misforståelser.

Du finner kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Behandlingsansvarlig

Origo Forsikring, organisasjonsnummer 996 301 990

Postadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad

Telefon: 452 72 590