Sjekk pris og kjøp droneforsikring

For å beregne tilbud må vi stille noen spørsmål. Dette vil bare ta 2 minutter.

Spørsmålene er stilt på engelsk. Kontakt oss dersom du behøver bistand for å motta tilbud.

Velg forsikringen som passer best for deg

Ansvarsforsikring

Erstatningsansvar for fysisk skade på tredjemanns person eller ting ved bruk av droner/RPAS og modellfly, inntil 750 000 SDR (dette tilsvarer cirka 9 200 000 kroner. Forsikringssummen kan økes ved behov.

Kaskoforsikring

Forsikringen kan dekke droner opp til 50 kg og med en verdi inntill NOK 2 500 000
  • Brannskade
  • Vannskade
  • Tyveri
  • Ran
  • Hærverk

Tilpasning

Elementene i både ansvars- og kaskoforsikringen kan tilpasses, og utvides etter behov for den enkelte kunde. 

 Ta kontakt ved behov for spesielle tilpasninger.