Droneforsikring uten krav til medlemskap.

Motta tilbud på lovpålagt ansvarsforsikring eller kaskoforsikring

Beregn tilbud på 2 minutter

Droneforsikring for kommersielle operatører innen åpen og spesifikk kategori

Forsikringstype

Origo Forsikring leverer lovpålagt ansvarsforsikring i henhold til EC785/2004 og kaskoforsikring til kommersielle aktører.  

Åpen og spesifikk kategori

Forsikringen dekker kun kommersielle operatører.
Følgende droner kan forsikres:
 • Droner opp til 80 kg
 • Verdi inntil kr.2 500 000
 • Droner utenfor dette kan løses særskilt

Fleksibilitet

Origo samarbeider med Tokio Marine Kiln som er et globalt forsikringsselskap innen dronevirksomhet. Origo kan forsikre komplekse, kostbare og store droner.

 Ta kontakt ved behov for spesielle tilpasninger.

 

Kjøp forsikring

Endringer

For å kunne beregne tilbud behøver vi litt informasjon om forsikringstaker og dronen. Dette tar bare 2 minutter. 

Kontakt oss gjerne ved behov om bistand med tilbudsberegning. 

Lovpålagt ansvarsforsikring

Visste du at ansvarsforsikring for droner og modellfly (unntatt leketøy) er obligatorisk?

Etter det nye regelverket skal alle droner og modellfly, unntatt leketøy, være ansvarsforsikret etter det nye felles europeiske regelverket EC785/2004, som er betegnelsen på den lovpålagte ansvarsforsikringen alle dronepiloter må ha. Ansvarsforsikringen oppfyller kravene i det nye lovverket. 

Indikative priser 0 - 0,99 kg | Bruk: 0-49 timer pr.år

Ansvarsforsikring
 • Vekt - 0,25 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 100 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • Vekt - 0,25 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 400 Årlig premie
Ansvarsforsikring
 • 0.25 - 0.99 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 400 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • 0.25 - 0.99 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 700 Årlig premie

Indikative priser: 1 - 9,99 kg | Bruk: 0-49 timer pr.år

Ansvarsforsikring
 • Vekt 1 - 4.9 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
1 750 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • Vekt 1 - 4.9 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
2 000 Årlig premie
Ansvarsforsikring
 • Vekt 5 - 9.9 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
2 300 Årlig premie
Kaskoforsikring
 • Vekt 5 - 9.9 kg
 • Bruk 0 - 49 timer
2 600 Årlig premie

Hva dekker forsikringen

Ansvarsforsikring

Erstatningsansvar for fysisk skade på tredjemanns person eller ting ved bruk av droner/RPAS og modellfly, inntil 750 000 SDR (dette tilsvarer cirka 9 200 000 kroner. Forsikringssummen kan økes ved behov.

Kaskoforsikring

Forsikringen kan dekke droner opp til 80 kg og med en verdi inntill NOK 2 500 000
 • Brannskade
 • Vannskade
 • Tyveri
 • Ran
 • Hærverk

Tilpasning

Elementene i både ansvars- og kaskoforsikringen kan tilpasses, og utvides etter behov for den enkelte kunde. 

 Ta kontakt ved behov for spesielle tilpasninger.

 

Forsikringsselskap

Origo leverer forsikringen på vegne av Tokio Marine Kiln et syndikat i Lloyd`s of London. Selskapet er omfattet av den norske garantiordningen for skadeforsikringsselskap. De er også tilsluttet Finansklagenemnda.

Krav til forsikring fra Luftfartstilsynet

Dersom droneflygingen skjer i åpen- eller i spesifikk kategori etter reglene i BSL A 7-2 må man ha ansvarsforsikring overfor tredjepart som dekker minst 0.75 millioner SDR (tilsvarer omtrent 9.3 millioner NOK per 05.02.2020). Dette forsikringskravet gjelder imidlertid ikke droner som er CE-merket som leketøy etter leketøysforskriften. Informasjon fra Luftfartstilsynet finner du her.

IPID – Insurance product information document IPID er et standardisert produktark som du får før du inngår en forsikringsavtale. IPID-dokumentet inneholder kortfattet og relevant informasjon om forsikringen, og gir en enkel oversikt over hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker.

Hva er SDR

 SDR er = Special Drawing Rights (SDR) er et internasjonalt betalingsmiddel skapt av Det internasjonale pengefondet (IMF), og har vært i bruk siden 1969. Verdien av én SDR beregnes som et veid gjennomsnitt av verdien på fem utvalgte valutaer: amerikansk dollar, euro, kinesisk yuan, japansk yen og britiske pund). Vektene for de enkelte valutaer i «valutakurven» forutsettes revidert hvert femte år. I femårsperioden fra 1. oktober 2016 bestod kurven av av 41,73 prosent dollar, 30,93 prosent euro, 10,92 prosent yuan, 8,33 prosent yen og 8,09 prosent pund. 

Kontakt oss eller din forsikringsmegler

For å motta et konkurransedyktig forsikringstilbud.