Skademelding

For å sikre et godt og effektivt skadeoppgjør, kontakt oss så raskt som mulig. ved skade.

Meld skaden

SKADEMELDING
For å sikre et godt og effektivt skadeoppgjør, kontakt oss så raskt som mulig ved skade.

NØDVENDIG INFORMASJON NÅR SKADEN MELDES

  • Avtalenummeret må fylles ut ved melding av skaden, det finnes i forsikringsbeviset.
  • Dokumentasjon og kvitteringer
  • God dokumentasjon sørger for et raskere oppgjør

Hvem behandler skaden

Norwegian Insurance Management (NIM) foretar skadebehandling og skadeoppgjør for Origo Forsikring sine kunder. NIM er et uavhengig norsk selskap som har lang og bred erfaring med skadeoppgjør. Sammen med et omfattende nettverk i Norge og Europa, leverer NIM skadebehandling av meget høy kvalitet i hele Norden.