Origo Forsikring har inngått samarbeid med Norges Fotografforbund            

Norges Fotografforbund har fremforhandlet en fordelsavtale på droneforsikring med Origo Forsikring. Avtalen sikrer medlemmene i NFF et gunstig tilbud på lovpålagt ansvarsforsikring, samt kaskoforsikring for kommersielle operatører.

Forsikringen dekker enkeltoperatører og droneflåter. Forsikringen kan utvides til å dekke komplekse og omfattende forsikringskrav utover lovpålagte og standardiserte dekninger. Ansvarsforsikringen er i henhold til EC785/2004 som er betegnelsen på den lovpålagte ansvarsforsikringen alle dronepiloter må ha.

 • Som medlem får du en meget konkurransedyktig pris på din forsikring. Prisen avhenger av antall, størrelse og type forsikring som inngås.
 • Ingen kostnader knyttet til endringer på inngåtte avtaler
 • Betal kun ansvarspremie for antall droner som benyttes samtidig
 • Forsikringen kan utvides til kasko (forsikring av selve dronen) og tilpasses etter behov
 • Betal kun full kaskopremie for dronene som benyttes samtidig
 • Lav egenandel ved skade
 • Forsikrer droner fra <250g til 80 kg, og med en verdi inntil kr.2 500 000,-
 • Global leverandør av droneforsikring
Norges Fotografforbund er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Forbundets formål er å samle fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Norges Fotografforbund tilbyr gode medlemsfordeler, fagrelevante ressurser og et sosialt fellesskap for deg som livnærer deg av fotografi.

Før vi beregner tilbudet ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på hva og hvem vi kan forsikre.

Vi ønsker ikke misbruke tiden din ved å gjennomføre tilbudsprossesen dersom vi ikke kan dekke deres behov.
 • Operatører og piloter som er registrerte droneoperatører
 • Har kompetansen, tillatelsen, lisensen / sertifikatet som er pålagt for å utføre kommersielle aktiviteter med den forsikrede dronen i henhold til gjeldene krav fra lokal myndighet.
 • Operatører/piloter som deltar i opplæring godkjent av Luftfartstilsynet
 • Som ikke har hatt dronerelaterte utbetalinger og avsetninger som utgjør mer enn NOK 75 000 de siste 5 årene.
 • Har ikke hatt en eneste dronerelatert utbetaling på over 50 000 de siste fem årene, og som ikke har hatt mer enn 2 dronerelaterte skader de siste 5 årene.
 • Dronevirksomheter lokalisert i Norge
 • Operatører og piloter som skal betjene den forsikrede dronen i samsvar med nasjonale og/eller lokale forskrifter, og som vil innhente eventuelle tillatelser eller utvidede tillatelser hvis det er nødvendig før en flyvning
 • Registrerte droner.
 • En hvilken som helst drone til en verdi av NOK 2 500 000 eller mindre.
 • Enhver enkelt drone og avtakbar nyttelast i luften med en totalverdi på NOK 2 500 000 eller mindre.
 • Droner som har en maksimal take off-vekt (MTOW) på 50 KG eller mindre.
 • Droner over 20 kg, der operatøren har gyldig unntak fra Luftfartstilsynet for å betjene dronen.
 • Droner som ikke brukes til racing eller konkurransebruk.
 • Droner som ikke brukes av rekreasjons- og hobbybrukere.
 • Enhver enkelt drone som ikke vil bli brukt over 500 timer i løpet av en 12 måneders forsikringsperiode.
 • Alle droner, avtakbare nyttelaster og eller drone reservedeler bortsett fra de som er hjemmebygd eller ikke er designet og eller konstruert av en registrert kommersiell produsent av droner, avtakbare nyttelaster eller drone reservedeler
Kontakt oss